Team

Het Advocatenkantoor LAMON LAW is een bewust kleinschalig kantoor, dat zich toelegt op kwaliteitsvolle juridische dienstverlening.

Hugo Lamon

Advocaat

Hugo LAMON studeerde af als licentiaat in de rechten in 1985 (KUL, metonderscheiding). Hij begon zijn advocatenloopbaan in 1986 in Brussel en issinds 1998 advocaat in Hasselt. Hij is vlot tweetalig (Nederlands, Frans).

Hij legt zich in het bijzonder toe op de materies uit hetWetboek van Economisch Recht (o.m. intellectuele eigendomsrechten, commerciëlecontracten), ook met bijzondere aandacht voor de juridische aspecten van hetvrij beroep. Hij schreef diverse artikels over de erelonen van beoefenaars vanvrije beroepen.

Hij behandelt ook regelmatig tuchtdossiers (vrij beroep enoverheid).

Hij is gepassioneerd door zijn beroep van advocaat. Hij wasgedurende jaren actief als bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies, waar hijo.m. verantwoordelijk was voor de studiedienst van de Orde. Hij was ook enkelejaren de woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies

Hij was voorheen lid van de Hoge Raad voor de justitie(2008-2012), ook geruime tijd (1992-2000) praktijkassistent ondernemingsrechtaan het toenmalige LUC (thans Universiteit Hasselt) en later lector mediarechten journalistieke deontologie (2008-2013) aan de toenmalige Xios-Hogeschool(thans Hogeschool PXL). Hij is al jaren een veelgevraagd spreker, waar hij metpassie en ongezouten zijn juridisch onderbouwde mening geeft.

Hij is mede-oprichter van het juridisch vakblad Today’s Lawyer.

Hij publiceert voornamelijk over economisch recht en deontologie (download publicatielijst Hugo LAMON).

Hij is de auteur van o.m. de volgende boeken: De illusie van dejuridische waarheid (Intersentia, 2016), Wegwijzer economisch recht(KnopsPublishing, 2014), Respectvol procederen (Intersentia, 2013, met J.Colaes), De kwaaie tante justitie (die Keure, 2008) en De advocaat in despiegel (die Keure, 2004).

Hij mengt zich ook regelmatig in het maatschappelijk debat overjustitie. Een aantal van zijn columns werden gebundeld in Togapraat (Kluwer,2013, met B. Ponet). Iedere week schrijft hij een druk gelezen column op deblog van www.jubel.be. Een aantal  van zijn blogpost werden gepubliceerdin het boek ”jubelende Justitie” (KnopsPublishing, 2019, 240 p.).


Hij werd door de Orde van Vlaamse Balies erkend als “collaboratieve advocaat”,dat is een vorm van geschillenbeslechting waar de belangen van partijenvoorgaan op de juridische rechten. Omdat hij vindt dat in een rechtsstaatiedereen “recht op recht” heeft, wil hij niet langer “collaboratief” advocaatzijn. Hij zet zich volop als juridisch strateeg.

Hugo Lamon is plaatsvervangend rechter bij deOndernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Contacteer ons
manage cookies