Voorkeurmateries

Het advocatenkantoor LAMON LAW profileert zich als een nichekantoor dat zich hoofzakelijk toelegt op het ondernemingsrecht (economisch- en vennootschapsrecht, distributiecontracten), de juridische begeleiding van vrije beroepen, bouwrecht, intellectuele rechten, mediarecht en tuchtrecht.

Ondernemingsrecht (economisch recht, commerciële contracten)

Dit omvat o.m. concessie- en agentuurcontracten, Europees (economisch) recht, marktpraktijken (o.m. reclame, onrechtmatige bedingen, solden, enz…) vrij verkeer van diensten, commerciële contracten, enz…

Het kantoor legt zich in het bijzonder toe op de materies die opgenomen zijn in het Wetboek van economisch recht.

Dat wetboek bestaat uit 18 boeken en behandelt o.m. volgende materies:

  • BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen
  • BOEK IV. - Bescherming van de mededinging
  • BOEK VI. - Marktpraktijken en consumentenbescherming
  • BOEK VII. - Betalings- en kredietdiensten
  • BOEK X. - Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies
  • BOEK XI. - Intellectuele eigendom
  • BOEK XII. - Recht van de elektronische economie

Reeds in 2014 schreef Hugo LAMON de “Wegwijzer economisch recht”, met de allereerste praktische commentaar over het wetboek. Voor meer informatie klik hier.

Vragen? Contacteer ons

+32 (0)11 26 19 10
Contacteer ons
manage cookies