Erelonen

Het advocatenkantoor LAMON LAW wil zoveel mogelijk openheid verschaffen over de kostprijs van de dienstverlening. Dit komt immers zowel de cliënt als het kantoor ten goede.

Indien u als particulier beroep doet op de diensten van het advocatenkantoor LAMON LAW zal u worden gevraagd om bij aanvang van het dossier een ereloonovereenkomst ondertekenen, waarin de gehanteerde tarieven duidelijk en overzichtelijk zijn opgenomen. Aarzel niet om hierover vragen te stellen en eventueel bijkomende inlichtingen te vragen.

Professionele cliënten zullen een gedetailleerde provisiestaat ontvangen met de gehanteerde tarieven en parameters.

De aangerekende vergoedingen omvatten honorarium (ereloon) en kosten.

Het honorarium is de geldelijke vergoeding die de cliënt betaalt aan zijn advocaat voor de door de advocaat geleverde prestaties.

Naast het honorarium worden ook kosten aangerekend. Het gaat om gerechtskosten, verplaatsingskosten en administratiekosten.

In principe (en tenzij uitdrukkelijk iets anders is afgesproken) wordt bij aanvang van het dossier een eerste provisie gevraagd, waarin een gedetailleerde vermelding van de berekeningswijze van de kosten en het honorarium wordt opgenomen. Daarna wordt ieder trimester een tussentijdse afrekening gemaakt. Bij een procedure voor een rechtscollege wordt in ieder geval na elke aanleg tussentijds afgerekend.

Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen worden door het advocatenkantoor LAMON LAW verrichte prestaties aan de cliënt aangerekend tegen een uurtarief. Dit uurtarief wordt jaarlijks aangepast.

Op verzoek van de cliënt kunnen andere afspraken worden gemaakt.

In geval van procedure voor een rechtscollege kan een deel van het honorarium worden gerecupereerd bij de in het ongelijk gestelde partij (in toepassing van de wet van 21 april 2007). (de zogenaamde rechtsplegingsvergoeding)

Contacteer ons
LAMON LAW - LEGAL ADVICE WITH A PERSONAL TOUCH
manage cookies