Erelonen

Het advocatenkantoor LAMON LAW wil zoveel mogelijk openheid verschaffen over de kostprijs van de dienstverlening.
Dit komt immers zowel de cliënt als het kantoor ten goede.

HONORARIUM

Het honorarium vergoedt de intellectuele prestaties die door het advocatenkantoor LAMON LAW worden geleverd. Het wordt in principe vastgesteld op basis van het bij aanvang van het dossier individueel overeengekomen uurtarief.

Om een professionele dienstverlening te kunnen aanbieden, moeten advocaten naast de in het concrete dossier geïnvesteerde tijd zich permanent juridisch bijscholen en dient het advocatenkantoor te investeren in een goed uitgebouwde juridische bibliotheek en in abonnementen op (juridische) databanken. Dit komt uiteraard ook ieder dossier ten goede, zodat dit mee in het ereloon is verrekend.

Voor de door Mr. Hugo Lamon persoonlijk geleverde prestaties bedraagt het uurtarief € 200 + 21%. Dit is een bedrag inclusief de administratiekosten. Dit basistarief kan, na voorafgaandelijk overleg, worden aangepast (min of in meer) in functie van de complexiteit van de zaak, het spoedeisend karakter en de financiële inzet.

Voor de prestaties die door de medewerkers van Mr. Hugo Lamon worden gepresteerd wordt een lager basisuurtarief gehanteerd (tussen € 90 en € 150, + 21% BTW ).

In geval van het basistarief wordt afgeweken verbindt het Advocatenkantoor LAMON LAW er zich toe steeds vooraf duidelijke afspraken te maken met de cliënt.

Voor bijzondere zaken (zoals o.m. geschillen waar een principiële uitspraak wordt nagestreefd) kunnen afwijkende ereloonafspraken worden gemaakt, overeenkomstig de bepalingen uit het wetboek van economisch recht.

Contacteer ons
LAMON LAW - LEGAL ADVICE WITH A PERSONAL TOUCH
manage cookies