Over ons

Het advocatenkantoor LAMON LAW is een bewust kleinschalig kantoor, dat zich toelegt op hoogstaande en kwaliteitsvolle juridische dienstverlening. Het strategisch omgaan met recht is daarbij het uitgangspunt.

Wat doen we?

Het kantoor legt zich in het bijzonder toe op dossiers die betrekking hebben op ondernemingsrecht (commerciële samenwerkingen, contracten, distributie, Europees economisch recht, marktpraktijken), bouwrecht (aansprakelijkheid architecten, industriële aanneming), intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, portretrechten, merkenrecht, databanken, octrooien, modellen), mediarecht (aansprakelijkheid van journalisten, recht van antwoord), administratief recht (overheidsaansprakelijkheid, onderwijsbetwistingen) en tuchtrecht (vrije beroepen, overheid).

De kleinschaligheid garandeert een persoonlijke behandeling, maar betekent ook dat er een zekere selectie gebeurt van de zaken die we kunnen behandelen. Wij willen daarbij het dossier grondig kunnen bestuderen en uitspitten, met oog voor alle noodzakelijke nuances. Wij leggen de nadruk op het preventief verstrekken van juridische adviezen, maar we staan ook klaar om te pleiten in geschillendossiers. Als lid van het Europees advocatennetwerk Eurojuris (voor meer informatie over EUROJURIS, (klik hier) kunnen we ook beroep doen op een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde en betrouwbare correspondenten in Europa.

We houden van een grondige juridische aanpak en worden niet afgeschrikt door complexe dossiers en principiële vragen en discussies. Bij het opstarten van een zaak wordt eerst een evaluatie gemaakt, waarbij het advies voor de cliënt praktisch bruikbaar moet zijn, zodat deze op grond daarvan doordachte keuzes kan maken.

Contacteer ons
LAMON LAW - LEGAL ADVICE WITH A PERSONAL TOUCH
manage cookies