Over ons

Het Advocatenkantoor LAMON LAW is een bewust kleinschalig kantoor, dat zich toelegt op kwaliteitsvolle juridische dienstverlening.

Waarden vAn het kantoor

Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Advocaten zijn ondernemers en oefenen dus een economische activiteit uit. Dat belet niet dat onze dienstverlening ook een ethische dimensie heeft. We willen ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen, zowel met het oog op duurzame ontwikkeling als op het bijdragen tot het algemeen welzijn.

Onafhankelijkheid en partijdigheid.

We komen op voor de rechtmatige belangen van onze cliënten. In die zin zijn we partijdig, precies omdat we de belangen van de cliënt als vertrekpunt nemen van ons handelen. We doen dat in alle onafhankelijkheid, ook als dat soms de rust verstoort. Un avocat ne doit pas plaire. Het optreden van een advocaat is er niet op gericht om enkel maar te behagen.

Pragmatisme.

De tussenkomst van een advocaat is geen loutere technische handeling. De strategische doelstellingen worden bepaald samen met de cliënt met eerbied voor de ethische vraagstellingen.

Soms moeten principiële discussies worden gevoerd, maar in andere gevallen verdient het de voorkeur om de strategie door pragmatisme te laten leiden. We zijn er ons ook van bewust dat een cliënt snel antwoorden verwacht.

Contacteer ons
LAMON LAW - LEGAL ADVICE WITH A PERSONAL TOUCH
manage cookies