Voorkeurmateries

Het advocatenkantoor LAMON LAW profileert zich als een nichekantoor dat zich hoofzakelijk toelegt op het ondernemingsrecht (economisch- en vennootschapsrecht, distributiecontracten), de juridische begeleiding van vrije beroepen, bouwrecht, intellectuele rechten, mediarecht en tuchtrecht.

Tuchtrecht

Hugo Lamon publiceerde al verschillende juridische artikels en boeken over deontologie. Hij legt zich in bijzonder toe op de deontologie (en de tuchtprocedures) bij beoefenaars van een vrij beroep. Deontologie is er op gericht de kernwaarden van een vrij beroep te beschermen, maar mag niet louter corporatistisch zijn.

In 2013 was Hugo LAMON mede-auteur van het boek “Respectvol procederen”, waarbij wordt ingegaan op de “positieve deontologie” voor de juridische beroepen.

Vragen? Contacteer ons

+32 (0)11 26 19 10
Contacteer ons
manage cookies