Voorkeurmateries

Het advocatenkantoor LAMON LAW profileert zich als een nichekantoor dat zich hoofzakelijk toelegt op het ondernemingsrecht (economisch- en vennootschapsrecht, distributiecontracten), de juridische begeleiding van vrije beroepen, bouwrecht, intellectuele rechten, mediarecht en tuchtrecht.

Juridische begeleiding vrije beroepen

Mr. Hugo Lamon heeft een bijzondere expertise in de begeleiding van vrije beroepen (zowel medische,juridische als cijferberoepen). Er wordt ook  bijstand verleend in tuchtzaken. Daarnaast verleent het kantoor juridisch advies over hoe de deontologie (en de daaraan inherente beperkingen) in concrete omstandigheden kan worden verzoend met de ontwikkeling van nieuwe markten en de modernisering van de beroepsuitoefening.

Vragen? Contacteer ons

+32 (0)11 26 19 10
Contacteer ons
manage cookies