Erelonen

Het advocatenkantoor LAMON LAW wil zoveel mogelijk openheid verschaffen over de kostprijs van de dienstverlening. Dit komt immers zowel de cliënt als het kantoor ten goede.

KOSTEN

De kosten zijn alle uitgaven die door het Advocatenkantoor LAMON LAW worden gemaakt in het kader van de behandeling van het dossier. In de kostenstaat worden ze onderverdeeld in drie categorieën.

1. DE GERECHTSKOSTEN, ZOALS:

  • Dagvaardingskosten (te betalen aan de gerechtsdeurwaarder bij het opstarten van een procedure en waarvan het tarief vaststaat bij KB van 30 november 1976).
  • Betekeningskosten (te betalen aan de gerechtsdeurwaarder wanneer die een uitspraak van rechtscollege moet betekenen).
  • Alle andere gerechtskosten.

Deze kosten worden rechtsreeks aan de gerechtsdeurwaarder betaald en wanneer ze door LAMON LAW worden voorgeschoten aan kostprijs doorgerekend.

2. DE VERPLAATSINGSKOSTEN, ZOALS DE VERPLAATSING NAAR:

  • Rechtbanken buiten het arrondissement Hasselt
  • Vergaderingen in het kader van een deskundig onderzoek

Deze kosten worden aangerekend a rato van € 0,50 per kilometer, exclusief BTW.

Contacteer ons
LAMON LAW - LEGAL ADVICE WITH A PERSONAL TOUCH
manage cookies