Erelonen

Het advocatenkantoor LAMON LAW wil zoveel mogelijk openheid verschaffen over de kostprijs van de dienstverlening. Dit komt immers zowel de cliënt als het kantoor ten goede.

KOSTEN

De kosten zijn alle uitgaven die door het Advocatenkantoor LAMON LAW worden gemaakt in het kader van de behandeling van het dossier. In de kostenstaat worden ze onderverdeeld in drie categorieën.

1. DE GERECHTSKOSTEN, ZOALS:

 • Dagvaardingskosten (door het kantoor te betalen aan de gerechtsdeurwaarder en waarvan het tarief vaststaat bij KB van 30 november 1976).
 • Griffie- en rolrechten (door het advocatenkantoor te betalen aan de griffie).
 • Betekeningskosten (door het advocatenkantoor te betalen aan de gerechtsdeurwaarder).
 • Alle andere gerechtskosten.

Deze kosten worden steeds tegen kostprijs doorgerekend.

2. DE VERPLAATSINGSKOSTEN, ZOALS DE VERPLAATSING NAAR:

 • Rechtbanken buiten het arrondissement Hasselt
 • Vergaderingen in het kader van een deskundig onderzoek
 • Vergaderingen in de kantoren van de cliënt

Deze kosten worden aangerekend a rato van € 0,50 per kilometer, exclusief BTW.

3. DE ADMINISTRATIEKOSTEN, ZOALS:

 • Getypte pagina’s (procedurestukken – briefwisseling per geadresseerde): € 11 per blad
 • Aangetekende zendingen: portkosten Fotokopieën, uitprints: € 0,40 per eenheid
 • Vergoeding voor de vaste kosten van het kantoor: 7,5 % van de totale administratiekosten, met een minimum van € 50 bij aanmaak van een dossier
 • Archiveringskosten: forfaitair bedrag van € 25 per dossier (prijs + 21% BTW)
Contacteer ons
LAMON LAW - LEGAL ADVICE WITH A PERSONAL TOUCH
manage cookies